FAQ

Najčastejšie kladené otázky a odpovede

Odpovedať sa nedá úplne jednoznačne. Dĺžku spracovania veľmi ovplyvňujú dodané podklady, špecifikácia, požiadavky na úpravu, rozpočet a komunikácia s klientom.

Výkresy sú dôležitým podkladom pre spracovanie výkazu výmer a rozpočtu. Bez nich sa veľmi ťažko dá porátať, koľko akého materiálu je potrebné nakúpiť, aké množstvo práce má ktorý majster urobiť.

Taktiež sú podkladom pre majstrov, aby presne vedeli, čo majú robiť. Predíde sa tým nedorozumeniam a zbytočným opravám. Podľa nich sa dá aj oveľa ľahšie skontrolovať, či je všetko urobené tak, ako bolo dohodnuté.

Návrh interiéru je možné spracovať aj podľa fotografií. Potrebné je vždy poslanie rozmerov miestností výkres alebo jednoduchý náčrt s označenou polohou okien, radiátorov, výbežkov alebo ník. Takto môžem návrh spraviť najpresnejšie a nie je potrebné ho prerábať. Rada však chodím priamo na obhliadku, pretože vtedy fyzicky vnímam potreby priestoru a lepšie sa s ním stotožním.

Diskrétnosť je z mojej strany zaručená.

Áno, prerábku môžem pre Vás zorganizovať od A po Z.

Od návrhu nového interiéru, spracovania rozpočtu, cez výber dodávateľov, objednávok produktov, až po dohľad nad realizáciou. Spolupracujem s osvedčenými dodávateľmi ale aj s dodávateľmi, ktorých si vyberú klienti.

Milujem chvíle, keď s majstrami meníme predstavy na realitu. Keď sa pôvodný priestor mení na nový.

Robím všetko pre to, aby sa s bytom dobre zaobchádzalo. Aby boli detaily dotiahnuté, pretože vtedy v priestore cítiť harmóniu.

Spokojná som vtedy, keď sú spokojní aj domáci. Keď vyriešim ich problém, ktorý ich v byte či dome trápil.

Najviac si vážim, keď sa na mňa klienti s dôverou obrátia aj po druhý raz.

Zameriavam sa hlavne na návrh interiérov rodinných domov a bytov. Mám však prehľad aj o exteriérových dlažbách a plotoch, takže môžem pre Vás spracovať aj návrh oplotenia a spevnených plôch. Na zeleň nie som odborník, to by som spolupracovala so špecializovanými firmami.

Áno, je. A robím to veľmi rada. V stavebníctve sa pohybujem viac ako 20 rokov a pracovala som rôznych oblastiach. V projekčných kanceláriách – v oblasti statickej aj pozemných stavieb, robila som technickú manažérku v dodávaní požiarnych uzáverov a aj technickú poradkyňu pre exteriérové betónové dlažby a ploty.

Každá prerábka má svoj špecifický priebeh, ani jedna sa neopakuje. Veľa záleží od stavu objektu, rozsahu úprav a aj prípadných zmien počas realizácie.

Podľa dohodnutého rozsahu spracujem časový harmonogram, v ktorom bude vyznačené kedy sa aké práce majú vykonávať a ako dlho budú trvať. Je veľmi dôležitá správna postupnosť prác, aby výsledok jednej práce nekomplikoval priebeh práce druhej. V prípade dodatočných zmien alebo zásahov „vyššej moci“ je pravdepodobné, že sa práce predĺžia. Vždy to však podrobne odkonzultujem s klientom.

Ako som spomínala, každý návrh je jedinečný, každý byt osobitý, požiadavky na služby v inom rozsahu. Preto je potrebná konzultácia na upresnenie rozsahu.

Ponúkam Vám 15 minútovú nezáväznú konzultáciu úplne zadarmo, takže nech sa páči, po vyplnení formulára Vás budem telefonicky kontaktovať a odpoviem na vaše otázky.

Tak toto je veľmi častý problém. Každý z partnerov má inú predstavu a niekedy aj deti. 😉 A ešte aj samotný byt ohraničí možnosti úprav.

Ale dobrá správa je: kde je vôľa, tam je cesta.

Veľmi rada navrhujem riešenia práve pre takéto rozporuplné požiadavky. Preto spracujem 3 alternatívy interiéru. Ako bonus v dohodnutej cene, po odprezentovaní návrhov a pripomienkach klientov, vyhotovím štvrtý návrh.

Zo skúseností viem, že každá rekonštrukcia má nejaké skryté prekvapenia, o ktorých nikto netuší, kým sa nezačnú práce.

Do prerábky sa treba pustiť v takom rozsahu, ako dovoľuje rozpočet. Keď sa niečo predraží, snažím sa inde ušetriť. Nie vždy sa to však dá. Neodporúčam kupovať lacné nekvalitné materiály len preto, aby sa dodržal rozpočet. V blízkej budúcnosti by sa to mohlo vypomstiť. 

Odporúčam mať v zálohe 10 – 20% rezervu na nepredvídateľné prekvapenia a prípadné nové požiadavky.   

Pokiaľ rozpočet nedovoľuje zrealizovať celú prerábku podľa predstáv, je vhodné rozdeliť ju na viac etáp. Najprv vykonať základné práce na odstránenie problémov stavby a upraviť interiér tak, aby sa v ňom dalo bývať a neskôr pokračovať v zariadení interiéru.

Je zoznam všetkých prác, ktoré treba vyhotoviť. Ich poradie, náväznosť a aj ich trvanie podľa potrebného rozsahu.

Veľmi to uľahčuje manažovanie prerábky – koordináciu majstrov ako aj dodávok materiálov. Odporúčam, aby bol pre každú prerábku takýto plán vyhotovený.

Pokiaľ sa jedná o návrhy interiéru bez obhliadky a zamerania, nie je žiadne regionálne obmedzenie.

Pri manažovaní prerábky sú potrebné výjazdy na miesto stavby. Preto najčastejšie pracujem v tomto regióne ale už som realizovala aj zákazky vo vzdialenejšom okolí Malaciek, Trnavy.

Levický región má zvýhodnenú cenu za dopravu – dopravu kalkulujem od Levíc. 

Mojou špecializáciou sú poruchy stavieb a rekonštrukcie, takže prerábky priestorov vždy riešim komplexne.

Keď má dom nejaký problém, je potrebné zistiť príčinu a navrhnúť jej odstránenie. Až potom je možné začať riešiť vizuálnu stránku interiéru. Niekedy sa stáva, že po výmene okien alebo už zrealizovaných zásahoch začali na niektorých miestach vznikať plesne alebo trhliny.

Všetko so všetkým súvisí a preto je potrebné dávať si pozor pri odstraňovaní stien, búraní otvorov, aby sa neporušila statika domu.

Do pozornosti dávam aj teplotechnické požiadavky stavby. Správnym riešením vykurovania, vetrania a osvetlenie je možné vyriešiť veľa krízových miest.

Áno, veľmi rada. Nech sa páči, pošlite mi podklady – výkres bytu, popis vašich požiadaviek, prípadne obrázky nábytku, ktorý si prajete mať v byte umiestnený. Ak sa má niečo použiť z terajšieho bytu, vhodné sú aj jeho fotografie.

Môžem pre Vás spracovať počítačovú 3D vizualizáciu alebo aj vyhotoviť model bytu s nábytkom v „obliekacej“ verzii. V modeli môžete meniť farebnosť stien, rozmiestnenie nábytku bez toho, aby ste museli prácne premiestňovať nábytok.

Myslím si, že pre Vás by bol vhodný architektonický model. Ten presne zachováva rozmery a proporcie jednotlivých miestností, nábytku a predmetov.

Môžem Vám zhotoviť model len pre jednu miestnosť alebo aj pre celý byt či dom.

V takom zmenšení, v akom si budete priať. Niektorým zákazníkom sa páčili „obliekacie“ modely. Pre konkrétnu miestnosť bolo spracovaných viacero farebných úprav stien, či nábytku a mohli si vyskúšať rôzne kombinácie. Obliekali steny do farieb podobne, ako sme voľakedy v detstve obliekali papierové bábiky do papierových šiat.