realizácia nového interiéru

Pretože je premena interiéru časovo náročná, rozdeľte si ju do viacerých etáp.

1. etapa – zakreslenie terajšieho stavu a návrhy nového interiéru
2. etapa – príprava na prestavbu
3. etapa – samotná realizácia rekonštrukcie

1. aj 2. etapu už máte úspešne za sebou a máte aj jasnú predstavu o vysnívanom interiéri, vybratých dodávateľov a zabezpečený materiál.

Prichádza deň D, kedy sa všetko začne a už niet cesty späť.

3. etapa

Pred začatím prác si ešte raz overte u všetkých dodávateľov, či majú voľné kapacity a môžu nastúpiť v dohodnutom termíne.

Prekontrolujte si zoznam materiálu a výrobkov, ktoré ste mali zabezpečiť.

Keď je všetko OK, rekonštrukcia sa môže začať.

Samotný priebeh prestavby je veľmi odlišný podľa toho, či ju robíte svojpomocne, so stavebnou firmou alebo s viacerými kvalitnými majstrami.

Čo však je v každom prípade potrebné, venujte čas priebežnej kontrole.  Či sa dielo realizuje podľa dohodnutých podkladov, kvalitne a či sa dodržuje časový plán.

Nezastupiteľné miesto má konštruktívny rozhovor v priateľskom duchu. Vtedy sa práce oveľa ľahšie a plynulejšie realizujú.

Realizácia preverí kvalitu prípravy. Čím je príprava zodpovednejšia, tým menej nepríjemných prekvapení vás čaká.

Zo skúseností viem, že prekvapenia vždy prídu. Nikto dopredu presne nevie, čo sa skrýva v stenách či podlahách. Vtedy sa musí realizácia rýchlo prispôsobiť aktuálnemu stavu s ohľadom na dohodnutý návrh.

Majte však na pamäti, aký chcete mať výsledný interiér, aby sa pri úpravách a riešení „prekvapení“ príliž nezmenil.