návrhy trendového interiéru

Pretože je premena interiéru časovo náročná, rozdeľte si ju do viacerých etáp.

1. etapa – zakreslenie terajšieho stavu a návrhy nového interiéru
2. etapa – príprava na prestavbu
3. etapa – samotná realizácia rekonštrukcie

1. etapa

Pripravte si výkres terajšieho stavu bytu – mali by ste ho mať, určite bol potrebný ku kolaudácii bytu či domu. Jedná sa o technický výkres, kde sú vyznačené steny, okná, dvere, tak, akoby ste sa na byt pozerali zhora. Nazýva sa pôdorys bytu alebo výkres dispozície.

Prekontrolujte rozmery, ktoré sú vo výkrese uvedené. Ak medzičasom nastali zmeny, vyznačte ich. Taktiež si vo výkrese poznačte všetky dôležité otvory, rozvody, členenia a výbežky.

Ak takýto výkres nemáte, odporúčam vám, aby ste si ho vykreslili alebo oslovili projektanta, ktorý pre vás výkres spracuje.

Je potrebné, aby ste mali výkres v mierke, bude sa vám oveľa ľahšie riešiť, kde a v akých rozmeroch nábytok umiestnite a či budete mať dostatok voľného miesta.

Presne si zaznačte rozmery bytu či miestnosti, ktorá sa bude prerábať, všetky detaily ako: dvere, okno, radiátor, stupačky, elektro zásuvky,.. 

V akom stave sú podlahy, omietky, steny,…

Čo treba opraviť, aby sa po prerábke nemuselo hneď niečo opravovať.

Potom si upresnite, ako majú byť miestnosti funkčne prepojené, ako majú vyzerať.