Príprava na rekonštrukciu

Pretože je premena interiéru časovo náročná, rozdeľte si ju do viacerých etáp.

1. etapa – zakreslenie terajšieho stavu a návrhy nového interiéru
2. etapa – príprava na prestavbu
3. etapa – samotná realizácia rekonštrukcie

1. etapu už máte úspešne za sebou a máte aj jasnú predstavu o vysnívanom interiéri.

Teraz nasleduje 

2. etapa

ÚSPECH SA DOSTAVÍ PODROBNOU PRÍPRAVOU, KROK PO KROKU.

Na úvod druhej etapy je dôležité upresniť si, kto bude rekonštrukciu realizovať.

Ak si prajete realizovať prerábku svojpomocne – vtedy je podrobná príprava pre vás ešte dôležitejšia.

Alebo sa zveríte do rúk zodpovednej firme, ktorá vám interiér premení do finálnej podoby. Treba si však vybrať naozaj kvalinú a spoľahlivú firmu s dobrými referenciami.

Je ešte tretia cesta, ktorou si môžete zmeniť interiér.

A to spolupracovať s viacerými skúsenými majstrami. V tomto prípade treba dbať na koordináciu. Lebo práce jedného nadväzujú na dodávky druhého realizátora. 

Každá z týchto ciest má svoje pozitíva a aj negatíva. Každá z nich je aj inak finančne náročná.

Je to na vás, ktorou cestou sa rozhodnete prísť ku vytúženému interiéru.

Aby ste mali reálnu predstavu o dĺže trvaní celej rekonštrukcie, je veľmi vhodné pripraviť si časový plán , tzv. harmonogram prác.

V ňom si vyznačíte, aké práce je potrebné realizovať, ako za sebou nasledujú a ako dlho budú trvať. 

Keď vám rekonštrukciu bude realizovať jedna firma na kľúč, dodá vám ho ona.